PRÍRODNÉ LIEČIVÉ ZDROJE
 INDIKÁCIE
 LIEČEBNÉ PROCEDÚRY
 NADŠTANDARDNÉ PROCEDÚRY [platené]
 ŠPECIÁLNE MEDICÍNSKE SLUŽBY
     REZERVÁCIA

INDIKÁCIE

Ojedinelé zloženie liečivej minerálnej vody v Dudinciach predurčuje tieto kúpele na liečenie ochorení pohybového, srdco-cievneho a nervového aparátu, profesionálneho stresu, psychosomatických stavov vyčerpania a manažérskych chorôb.

„...Jeden pobyt lieči súčasne choroby viacerých systémov...“

OCHORENIA POHYBOVÉHO APARÁTU:
zápalové i degeneratívne ochorenia - reumatické ochorenia, postihujúce najmä kĺby (progresívna polyartritída) a pridružené stavy, postupné tuhnutie chrbtice (ankylotizujúca spondylitída -Bechterewova choroba), degeneratívne ochorenia kĺbov (artrózy) a chrbtice (spondylózy a spondylartrózy), mimokĺbové formy reumatizmu – bolestivé stavy šliach, šľachových úponov, svalstva a väziva, z metabolických chorôb ide o dnu a osteoporózu. K hlavným indikáciám patria i stavy po úrazoch pohybových ústrojov, najmä po zlomeninách a ortopedických operáciách.

OCHORENIA SRDCO-CIEVNEHO SYSTÉMU:
ischemická choroba srdca stabilizovaná, vysoký krvný tlak I.-III. štádia, stavy po infarktoch myokardu, bypasoch a katetrových dilatáciách koronárnych ciev, stavy s vrodenými alebo získanými chybami srdca a ciev, stavy po operáciách na tepnách a žilách končatín.

NEUROLOGICKÉ OCHORENIA:
stavy po zápaloch nervov alebo nervových kmeňov, bolestivé stavy zapríčinené chorobou medzistavcovej platničky alebo stavcov samých.

CIVILIZAČNÉ OCHORENIA:
profesionálny stres, stavy psychosomatického vyčerpania, manažérske choroby, následky chronického preťažovania svalov a väziva pohybového aparátu.

Copyright 2007 © Dynex s.r.o. Všetky práva vyhradené
programming by vDesign

Liečebný ústav DIAMANT *** 962 71 Dudince
Tel: 045-5502 111 Fax: 045-5583 418
e-mail: diamant@diamant.sk