PRÍRODNÉ LIEČIVÉ ZDROJE
 INDIKÁCIE
 LIEČEBNÉ PROCEDÚRY
     MINERÁLNE KÚPELE
     MASÁŽE
     PLYNOVÉ INJEKCIE CO2
     VODOLIEČBA
     ELEKTROLIEČBA
     TEPLOLIEČBA
     POHYBOVÁ LIEČBA
 NADŠTANDARDNÉ PROCEDÚRY [platené]
 ŠPECIÁLNE MEDICÍNSKE SLUŽBY
     REZERVÁCIA

LIEČEBNÉ PROCEDÚRY

Prioritou pre nás je, poskytnúť všetkým našim hosťom a pacientom priamo v komplexe LÚ Diamant maximálne pohodlie, oddych a kvalitnú liečbu, zameranú na ochorenia pohybového, srdco-cievneho a nervového aparátu, profesionálny stres, stavy psychosomatického vyčerpania a manažérske choroby. V duchu modernej medicíny, výdobytkov dnešnej doby a v spolupráci s kvalifikovaným a odborne vyškoleným zdravotníckym personálom, ponúkame široké spektrum liečebných procedúr, ktoré v spojení s krásnou scenériou okolitej prírody a ničím nerušeného pokoja, vytvárajú ideálne podmienky pre dokonalú fyzickú i psychickú regeneráciu. Kúpeľná liečba sa začína dôkladnou lekárskou prehliadkou a následným zostavením individuálneho liečebného programu vo forme tzv. kúpeľného preukazu.

Copyright 2007 © Dynex s.r.o. Všetky práva vyhradené
programming by vDesign

Liečebný ústav DIAMANT *** 962 71 Dudince
Tel: 045-5502 111 Fax: 045-5583 418
e-mail: diamant@diamant.sk