PRÍRODNÉ LIEČIVÉ ZDROJE
 INDIKÁCIE
 LIEČEBNÉ PROCEDÚRY
 NADŠTANDARDNÉ PROCEDÚRY [platené]
 ŠPECIÁLNE MEDICÍNSKE SLUŽBY
     LABORATÓRNE VYŠETRENIA
     KOREKČNO-DERMAT. A PLAST. CHIR.
     REZERVÁCIA

ŠPECIÁLNE MEDICÍNSKE SLUŽBY : Laboratórne vyšetrenia

Hematologické vyšetrenia – FW sedimentácia, krvný obraz, diferenciálny počet Le, hladina železa a väzobná kapacita séra pre železo, C-reaktívny proteín, Latex.

Biochemické vyšetrenie séra – glykémia, močovina, kyselina močová, kreatinín, celková bielkovina, bilirubín celkový a priamy, enzýmu AST, ALT, GGTP, amyláza, CK . LDH, glykemický profil, orálny glukozotolerančný test.

Vyšetrenie moča a sedimentu – chemicky, mikroskopicky – špeciálne vyšetrenie kreatinín clearensu pri podozrení na výraznejšiu poruchu obličiek.

EKG rutinné vyšetrenie u pacientov nad 50 rokov a u pacientov s hypertenziou, s nejasnými bolesťami v hrudníku, po infarkte myokardu a s poruchami rytmu srdca.

Ergometria je monitorovanie EKG, krvného tlaku a pulzovej frekvencie počas záťažového testu na bicyklovom ergometri. Test sa prevádza hlavne s cieľom odhaliť nedostatočné krvné zásobenie srdca pri námahe. Vykonáva lekár so zdravotnou sestrou, vyhodnocuje kardiológ.

Sonografia - ultrazvukové zobrazenie telesných štruktúr a orgánov, hlavne srdca: prúdenie krvi cez jednotlivé chlopne, veľkosť predsiení a komôr, hypertrofia a porucha kinetiky srdcového svalu, zmeny štruktúry parenchymatóznych orgánov, stav tepien a žíl. Vykonáva a hodnotí kardiológ.

Spirometria - vyšetrenie základných pľúcnych objemov v kľude a pri úsilnom dýchaní. Cieľom je zhodnotenie funkčného stavu dýchacieho aparátu u vybraných pacientov.

24-hodinové registrovanie krvného tlaku. Holterova metóda opakovaného merania TK u pacientov s kolísavými hodnotami TK, pri nedostatočne nastavenej terapii, pri tzv. syndróme bieleho plášťa. Zmeny krvného tlaku, registrované v stanovených intervaloch počas 24 hod., sa zaznamenávajú na kazetu v prístroji, pripevnenom na tele pacienta. Záznam detailne zobrazí počítač a vyhodnotí kardiológ.

24-hodinové registrovanie EKG je podobný princíp, ako u monitorovania krvného tlaku. V určených intervaloch sa v špeciálnom prístroji zaznamenáva ekg krivka počas 24 hod. Cieľom sledovania sú poruchy srdcového rytmu, ischemické zmeny pri rôznych aktivitách (námaha, stres) a u pacientov s kardiostimulátorom. Vykonáva a hodnotí kardiológ.

Copyright 2007 © Dynex s.r.o. Všetky práva vyhradené
programming by vDesign

Liečebný ústav DIAMANT *** 962 71 Dudince
Tel: 045-5502 111 Fax: 045-5583 418
e-mail: diamant@diamant.sk